עמוד הבית
צור קשר
פייסבוקפייסבוק

לימודי סביבה

תוכן עבור לימודי סביבה

רציונל
 
בעידן שנות ה- 2000 צפויים אנו למעורבות גוברת והולכת של האדם בסביבתו הפיזית והאנושית.
אחת הסיבות המרכזיות למעורבות האדם בסביבה, היא ההתפתחות הטכנולוגית המואצת, המאפשרת לאדם, ולפעמים אף מאלצת אותו, לשנות את אורח חייו. כתוצאה ממעורבות זו נדרש האדם לקבל החלטות על מידת המעורבות וסוג המעורבות בסביבה הכוללת. קבלת החלטות בסוגיה זו מעמידה את האדם בפני דילמות ערכיות ומעשיות כבדות משקל, ועליו למצוא את נקודת האיזון, תוך שיכלול כל המרכיבים.
בכדי להיות אדם המעורב בצורה נבונה ושקולה בסביבה, צריך האדם להצטייד במיומנויות טכנולוגיות מתקדמות, במיומנויות של קבלת החלטות ובידע מתאים.

מערכת החינוך היא אחד הגופים שהציב לעצמו מטרה להכשיר את התלמיד כבוגר שנות ה- 2000, ולכן עליה לתת מענה והתייחסות לסוגייה של מעורבות האדם בסביבה. (במושג סביבה אנחנו מתייחסים גם לסביבה הפיזית וגם לסביבה האנושית).

מטרות התוכנית

1. חשיפת התלמידים לנושא מעורבות האדם בסביבה בתחומים: מעשיים, ערכיים וידע כללי(רקע תאורטי, דיון בדילמות ערכיות ועוד).
2. מתן כלים למעורבות שקולה ונבונה בסביבה האנושית והפיזית - קבלת החלטות, מיומנויות  טכנולוגיות מתקדמות: ישומי מחשב, אינטרנט, מיומנויות חקר ופתרון בעיות, עבודת צוות, פיתוח כישורי חשיבה.
3. פיתוח המודעות בקרב התלמידים והקהילה למעורבות האדם בסביבה.
4. עידוד למעורבות תלמידים בסביבה האנושית והפיזית, תוך פיתוח אחריות  ומעורבות אישיים
   (מעורבות מעשית בסביבה הפיזית והאנושית).
5. טיפוח אקלים בית ספרי המעודד את אחריות הפרט כלפי סביבתו.
6. פיתוח מוסר סביבתי חברתי, אשר במוקדו כבוד האדם לעצמו, לזולתו ולסביבתו.
7. הכרת התלמידים ביכולתם לחולל שינויים כאזרחים פעילים.
 
בשנת תשס"ד זכתה חטיבת הביניים עלומים ע"ש פיינברג, שתלמידיה לומדים באשכול את לימודי הסביבה בהסמכה לבי"ס ירוק, לאור הפעילות הסביבתית והבית ספרית בחטיבה באשכול ובקהילה. מאז הפך הנושא למסורת ואורח חיים.
 
 

כיתות ז'- אדם וביתו

1. התוכנית, לימודי סביבה נלמדת במשך1 ש"ש לתלמיד לאורך כל השנה, במקביל לתוכנית ה"רגילה" הנלמדת בכיתות ז' במסגרת שיעורי מו"ט.
2. התלמידים מתחלקים לקבוצות עבודה. כל קבוצה מאתרת מפגע אקולוגי בסביבה הקרובה, מנתחת את מאפייני המפגע ומציעה דרכים אופרטיביות לטיפול בו, ואם ניתן אף מתקנת אותו. קבוצה נוספת של תלמידים עוסקת בנגישות סביבתית, ע"י איתור מבני ציבור שלא נגישים לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים והצגת פתרונות לבעיה. התלמידים בונים דגם של המבנה המשופר. בשנת תשס"ח חולקו לתלמידים ערכות קק"ל לבדיקת מים. בשנה זו הנושא המרכזי היה המים במדינת ישראל והתלמידים עשו עבודת חקר בנושא. - ראה בחוברת עבודה לתלמיד שבהמשך.
3. הלימודים משולבים ברקע תאורטי, הנלמד באמצעות חוברת עבודה ייחודית לתלמיד, המשלבת היבטים מדעיים וגיאוגרפיים בנושא אדם וסביבה.
להורדת חוברת לימודי סביבה- בסוף החוברת מצויים משימות ועבודות חקר בנושאים שונים.
4. התלמידים מגישים עבודת מודפסת, כתיק פרוטפוליו, שבו הם מתעדים את כל שלבי העבודה והפתרונות הקשורים למפגע.כמו כן קיימת בחוברת העבודה פעילות נוספת להגשה ושמה " הסיבה והלשון העברית", ועבודת חקר בנושא הרעש.
5. הלמידה מלווה בהנחיה צמודה, מעקב וביקורת של המורה בכל שלבי העבודה, במשך כל תהליך הלמידה, וכן בסיוע בכל הקשור לשימוש במכשירים ובציוד נלווה המצויים באשכול הפיס הצמוד לביה"ס.
6. הלמידה משולבת ב"ימי מוקד ירוקים", סיורים, הרצאות מומחים, סרטים, קשר עם גורמים ירוקים ועם הגורמים העירוניים הרלוונטיים.
 7. במסגרת לימודי הבחירה, הנהוגים בחטיבה, תתמקד קבוצת תלמידים, מכיתות ז' - ט' ( למידה רב גילית) בקורס  מיוחד " שימוש חוזר בחומרים" המשלב היבטים אומנותיים ומדעיים. כמו כן קיימת קבוצה מקבילה בקורס עיצוב סביבה. לימודים אלו מתבצעים שעה בשבוע לכל בית הספר שבו התלמידים מתחלקים לקבוצות רב גילאיות בתחומים שונים.
8. תלמידי החינוך המיוחד טיפחו אדניות צמחי תבלין ונוי במרפסת האשכול.
 
כיתות ח'- אדם עירו וארצו
 
1. במסגרת לימודי מו"ט, נלמדת התוכנית "הצג תעשיה", בה נוטלים חלק כל תלמידי השכבה, החל מחודש ינואר- יוני  במשך 2 ש"ש לתלמיד.
 
 
א. כל קבוצת לימוד מתמחה בתחום אחר ומתכננת מוצר טכנולוגי בהתאם לתחום בו היא מתמחה. ( מוצרים ידידותיים לסביבה בתחומים שונים ומוצרים טכנולוגיים לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים ).
ב. תלמידי הקבוצה מתחלקים למיני מפעלים שבהם יש חלוקת תפקידים ( מנהל מפעל, מנהל שיווק ופירסום וכו'). כל מפעל מתאפיין בסמל ובשם ייחודי לו.
ג. כל תלמידי השכבה לומדים רקע תיאורטי הקשור לתעשייה בכלל ולתעשייה בפ"ת, באמצעות חוברת עבודה ייחודית לתלמיד ודנים בדילמות הקשורות ליחסי אדם וסביבה.
ד. העבודה מוגשת כתיק פרוטפוליו מודפס + תוצר טכנולוגי שניתן להשתמש בו.
ה. תהליך הלמידה מתבצע בהנחייה צמודה ובמעקב של המורה בכל שלבי העבודה.
ו. הלמידה משולבת בהרצאות מומחים ( הורים+ גורמים נוספים) ,סיורים, מרכז למידה, שילוב המערך היעוצי ביה"ס, קשר עם מפעל ועם האוכלוסייה בעלת הצרכים המיוחדים.
ז. התלמידים והמורה יקבעו במשותף את הקריטריונים להערכת העבודה והתוצר הטכנולוגי  ע"י:
א. שאלון מחוון שימולא ע"י כל תלמיד ומורה לגבי  העבודה והתוצרים  של חבריו לכיתה.(שאלון המחוון מצוי בחוברת העבודה)
ב. תחרות כיתתית ושכבתית לגבי המפעל, העבודה,  והמוצר המצטיינים. כל חברי המפעל יציגו בפומבי את  תוצרתם בפני שאר התלמידים והמורים.
2. קבוצת תלמידים במסגרת  עסקה בנושא "שימוש חוזר בחומרים" וקבוצת תלמידים מצטיינים התמקדה בנושא של מיקרואורגניזמים ידידותיים לסביבה, במסגרת הקורס בביוטכנולוגיה.
3. במסגרת שיעורי הספרות עוסקים התלמידים בנושא "השונה בחברה" ובכך מתרחב המושג סביבה גם לסביבה האנושית , תוך דגש על כיבוד והתייחסות לשונה ושיפור איכות חייו. במסגרת לימודי הסיפור הקצר מתודרכים התלמידים בקריאה מונחית של סיפורים שעוסקים באוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים.
4. במסגרת שיעורי ההיסטוריה לומדים התלמידים על המהפכה התעשייתית, תוך דגש על ההמצאות הטכנולוגיות שחוללו שינויים בחברה ובחינה מחודשת של יחסי הגומלין בין האדם לסביבה  ומציאת נקודת האיזון בין איכות חיים ושמירה על הסביבה.
 
כיתות ט'- אדם ועולמו
1. פרקים מהתוכנית "מעורבות אדם בסביבה" נלמדים במשך כל השנה כאשר הם משולבים, בזמן המתאים, בנושאים הנלמדים. לדוגמא: כאשר לומדים בנושא אנרגיה את הפרק מקורות האנרגיה, נדונים הנושאים הקשורים לאנרגיה מתכלה ואנרגיה לא מתכלה בהיבטים של מעורבות האדם בסביבה.
2. במסגרת לימודי האסטרונומיה מתכננים התלמידים בנייה של מושבה ירוקה על אחת הפלנטות במערכת השמש שלנו. 
3. בתחילת השנה מוקדשות מספר שעות, במסגרת הנושא גשרים, לתכנון גשר לבית נופש המיועד לאוכלוסיית הנכים.
4. במסגרת שיעורי הגיאוגרפיה עוסקים התלמידים בסוגיות הקשורות לאנרגיה ולסביבה: הפגיעה באוזון והשפעותיו על האדם והסביבה, התחבורה והשפעותיה ( חקר והתנסות בפ"ת כ"חקר מקרה").
5. במסגרת עבודות החקר "תלמידים חוקרים סביבה" יכינו התלמידים עבודות חקר בתחום והעבודות המצטיינות יוצגו בכנס מדעים של מחוז מרכז. בנושא זה ובמתכונת זו יעסקו כל התלמידים בחטיבות השייכות לאזור מרכז.
 
פרוייקטים מיוחדים שהתבצעו ומתבצעים שלא במסגרת קבועה
 
1. עיתון ירוק- במשך 3 שנים ערכה קבוצת תלמידים, במסגרת לימודי בבחירה שהוזכרו לעי"ל עיתון ירוק המיועד לכל חטיבות הביניים. העיתון היה מורכב מכתבות ששלחו תלמידים מכל החטיבות.
2. מיפוי הגנים בפ"ת- במסגרת פרוייקט זה יצא כל בית הספר+ הורים לכל רחבי העיר פ"ת והיגיש דו"חלראש העיר ובו תמונת מצב על הגנים בעיר בהיבטים שונים, כולל ריכוז וניתוח הנתונים.
3. תאטרון סביבתי- העלאת הצגה של תלמידי כיתת מופת בנושא איכות הסביבה.
4. אימוץ גן- קבוצת תלמידים הציבה שלטים בגן ובהם סיסמאות ופתגמים הקשורים לאיכות הסביבה.
5. הצלת התורמוסים- אשכול הפיס נמצא באיזור בניה, בהם גדלים תורמוסים. קבוצת תלמידים אספה את זרעי התורמוסים ושתלה אותם במקום אחר.
6. ימי שיא הכוללים- הרצאת מומחה, סרט, הכנת כרזות למען הסביבה והקמת תערוכה תוצרי תלמידים באשכול.
 7. בוסתן ישראלי- בחטיבה הצמודה קיים גן שבו שתולים צמחי ארץ ישראל. מורי מו"ט הכינו כתבי חידה לסיור בגן בדגש על הכרת הצמחים, תוך קישור למורשת ישראל. הפעילות מתבצעת בט"ו בשבט.
8. אמנה ירוקה- התלמידים הכינו מסמך של "10 דיברות ירוקות", תלו את האמנה בכל כיתות והמעבדות והחתימו את הקהילה המגיעה לאשכול אחר הצהרים על אמנה.
 
 
ביקור שרת החינוך ביום זכויות האדם
10.12.08 באשכול פיס פ"ת
 
ביום זכויות האדם הבינלאומי שחל ב- 10.12.08 ביקרה שרת החינוך יולי תמיר באשכול הפיס פ"ת וצפתה בפעילות מיוחדת של תלמידי שכבה ט' של חטיבת הביניים עלומים ע"ש פיינברג, שהוא בית ספר ירוק משנת תשס"ד.  ביום המוקד התקיים משפט ציבורי, שהוכרע ע"י פרלמנט תלמידים והאורחים הנוספים הנוכחים באולם. הקהל באולם הצביע  בשאלה האם להמשיך את הפעלתו של מפעל תעשייתי בפ"ת באזור התעשיה סגולה?
התהליך הדן בדילמה זו, החל בכיתות ט' כבר בשבועות הקודמים ובו עסקו התלמידים בסוגיות של זכויות האדם, צדק חברתי וסביבתי והקשרם לנושא הקיימות ופיתוח בר קיימא. שאלה זו העלתה סוגיות שבהן קיימת התנגשות בין ערכים ,זכויות אדם וצרכים של החברה המודרנית. התלמידים נעזרו במומחים שונים כדי לגבש את עמדתם , כמו ראש האגף לאיכות הסביבה בעירית פ"ת מר אהוד שטיין ועוד. השכבה התחלקה לקבוצות וכל קבוצה דנה בדילמה מזווית ראיה אחרת. יום מוקד זה הוא חלק מתוכנית אדם וסביבה, הנלמדת בחטיבה החל מכיתה ז' וחלק מתוכנית "לתת" שבבסיסה חינוך לערכים ומעורבות חברתית.
נציגי הקבוצות עלו לבמה להציג את עמדתם הסופית. לאחר שמיעת כל העמדות התבקש הקהל להצביע בעד או נגד המשך הפעלתו של המפעל.
בסיום שמיעת כל העמדות החליט הקהל ברוב קולות להצביע בעד המשך הפעלתו של המפעל בעיר.

לימודי סביבה

 לימודי סביבה
    לימודי סביבה