עמוד הבית
צור קשר
פייסבוקפייסבוק

מורים צעירים

תוכן עבור מורים צעירים

היוזמה- "מורים צעירים" מהווה מודל, שבו מדריכים תלמידי חטה"ב פיינברג (במסגרת פרוייקט "לתת" בחטיבה) ומנהלת אשכול הפיס  את תלמידי כיתות ו' בנושאי העשרה במדע וטכנולוגיה.
היוזמה העירונית גובשה במשותף בין חטה"ב עלומים ע"ש פיינברג, אשכול הפיס ובתי הספר המזינים: הוברמן, ביאליק וקיבוץ גלויות.
 
מטרות הפעילות
1. קידום מו"ט בקרב תלמידי בי"ס יסודי, תוך שימוש בסביבה הלימודית והטכנולוגית המתקדמת של אשכול הפיס.
2. העמקת הקשר ושיתוף הפעולה בין חטה"ב לבין  תלמידי כיתות ו' של ביה"ס המזין, הן ברמת התלמידים והן ברמת המורים, כחלק מתוכנית "מעברים".
3. העצמת תלמידים ( המורים הצעירים).
 
אופן הביצוע
1. כיתות ו' מגיעות לפעילות של 3-4 שעות באשכול הפיס. כל פעם כיתה אחרת.
2. הכיתה שמגיעה ליום המוקד משתתפת במגוון פעילויות מעשיות וחוויתיות בנושא יום שבו מתמקד יום המוקד.
3. המורים הצעירים מקבלים הדרכה בפיתוח חומרי הלמידה ובמיומנויות הוראה ממנהלת אשכול הפיס במסגרת תוכנית "לתת" בחטיבה.
4. נושאי הפעילות ייקבעו בשיתוף של מורי מו"ט של בתי הספר.
 
תכני הלימוד
הנושאים שנלמדים מהווים העשרה במו"ט לתלמידי בית הספר היסודי. התכנים נקבעו במשותף ע"י צוות המדעים, תוך ביצוע משוב מעצב.
תכני הלימוד ואופי הפעילויות הותאמו לסביבה הלימודית המתקדמת באשכול הפיס.
הנושאים שפותחו עד כה.
* טכנולוגיה בשירות האדם- הכרת המיקרוסקופ כמכשיר טכנולוגי.
* בריאות השן
* כימיה במטבח