עמוד הבית
צור קשר
פייסבוקפייסבוק

פרס נובל בהיבט יהודי ישראלי

תוכן עבור פרס נובל בהיבט יהודי ישראלי

רציונל
במסורת של העם היהודי ידע והשכלה היו הכוח שאיפשר את השתלבות היהודים בדרגיםפרס נובל בהיבט יהודי ישראלי הגבוהים של החברה. גם כאשר לא היתה לנו מדינה משלנו עם כלכלה עצמאית וכד' , וכאשר היהודים התגוררו בגולה, רבים מהם החזיקו במשרות רמות ובתפקידים מכובדים כרופאים, שופטים, מהנדסים וכד'. הערך מצוינות והצטיינות הינם ערכים לאומיים,  אשר מלווים אותנו גם בימינו, ואשר באמצעותם נוכל לחזק את קיומינו. במשך 65 שנות המדינה זכו 10 ישראלים בפרסי נובל , בתחומים שונים.הפרס האחרון ניתן לפרופ' דן שכטמן מהטכניון בשנת 2011 בתחום הכימיה. מדינת ישראל מאמינה במימוש הכישרונות הגולמיים החבויים בנו, ועושה רבות לטיפוח חוסננו ומעמדנו הלאומי. יש עלינו חובה לאומית ליישם מהפיכה חינוכית, מהפיכה אשר תיצור סביבה ותנאים בהם הישגים כמו הישגיהם של המדענים הישראלים יוכלו להתרחש באין מפריע. 
 
מטרות התוכנית
1. הכרות עם הזוכים בפרס נובל הישראליים והיהודיים, ונושאי עבודתם, תוך התמקדות בתחומי המדע
ובממציאים.
2. פיתוח מיומנויות מתוקשבות ומיומנויות מדעיות: חיפוש ואיתור מידע באינטרנט, מיון
מידע , הצגת מידע, חקר, ניתוח טקסט, עריכת ניסוי, מסקנות ודיון.
3. חיזוק עמדות חיוביות כלפי מצוינות והצטיינות וכלפי המדע והטכנולוגיה.
 
 פירוט התוכנית למורה ולתלמיד
הפעילות שלפניכם היא פעילות העוסקת בפרסי נובל בהיבט יהודי ישראלי, ותועבר במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה. הפעילות ניתנת לביצוע כיום מוקד מרוכז ובו תחנות שונות, או כפעילות בקבוצה במשך כשבוע. התוכנית בהמשך מכילה תוכנית פעילות כללית למורה בתוספת דפי פעילות לתלמיד.
הפעילות המוצעת היא פעילות מתוקשבת ומתבצעת כולה מול המחשב כעבודה ברשת. הפעילויות נמצאות בקבצי פעילות והתוצרים מוצגים ככרטיסי מידע מתוקשבים.
 
היכנסו לפעילויות הבאות