עמוד הבית
צור קשר
פייסבוקפייסבוק

גם אני יכול

תוכן עבור גם אני יכול

יצירתיות ויזמות במו"ט למען בעלי צרכים מיוחדים בקהילה
 
רציונל
בעידן הנוכחי צפויים אנו למעורבות גוברת והולכת של האדם בסביבתו הפיזית והאנושית. ההתפתחות הטכנולוגית המואצת ופתיחת הדיון הציבורי בנושאים ערכיים וחברתיים מחייבות בחינה  מתמדת של יחסי הגומלין בין הערכים לבין ההישגים והיכולות שמציעים המדע והטכנולוגיה.
חוק השוויון מניח תשתית להשגת שינויים מרחיקי לכת בתחומי החיים השונים, ביניהם תחומים שבהם מופלים אנשים בעלי צרכים מיוחדים. בהסתכלות על הנעשה כיום מסתבר, שאין די בחקיקה, שהרי חוקים רבים הכתובים עלי ספר אינם מיושמים. לפיכך, תפקידה של מערכת החינוך היא לחנך את הבוגרים לסובלנות ולקבלת השונות בחברה, באמצעות חשיפתם לחוקים המתקדמים החדשים וחינוכם למעורבות חברתית מושכלת. 
 
מטרות התוכנית
1.  חשיפת התלמידים ופיתוח המודעות לנושא של מעורבות האדם בסביבה האנושית, תוך שילוב מרכיבים ערכיים ומעשיים ופיתוח אחריות ומעורבת אישיים.
2.  הנעת תלמידים ליצירה בתחומי מדע וטכנולוגיה תוך שילוב היבטים מדעיים  טכנולוגיים רחבים, משולבים בהיבטים אנושיים חברתיים.
3.  מתן כלים למעורבות שקולה ונבונה (דיון בדילמות, מיומנויות טכנולוגיות  מתקדמות, מיומנויות חקר ופתרון בעיות, פיתוח כישורי חשיבה).
4.   יזמות "כחול לבן".
 
מאפייני התוכנית
התכנית היא חלק מתכנית "גם אני יכול" הפועלת באשכולות הפיס בארץ. התכנית פותחה באופן ייחודי על ידי מנהלת האשכול וצוות המורים של חטה"ב עלומים ע"ש פיינברג.
 א. תכנית רב שכבתית ספירלית, הכוללת שלוש שכבות של חטה"ב עלומים ע"ש פיינברג ואת תלמידי כיתות ו' ממ"ד מחוננים.
 ב. התכנית נלמדת במסגרת שיעורי חובה במו"ט של חטה"ב עלומים ע"ש פיינברג בהיקף של כ-45 שעות שנתיות ומותאמת למיומנויות ולתוכני הסילבוס במדע וטכנולוגיה. כמו כן נלמדת התוכנית במסגרת יום העשרה לתלמידים מחוננים בממ"ד.
 ג. למידה רב תחומית- הרחבה למקצועות לימוד אחרים (בספרות ובאזרחות) שבהם עוסקים התלמידים בנושא השונות בחברה.
ד. פיתוח קשרי חוץ ושותפות עם גורמים חיצוניים רלוונטיים, כגון: "קהילה נגישה" בפ"ת, הליונס, ארגון המתנדבים בפ"ת, בעלי מקצוע (מסגרים, נגרים וכו'), מ.י.ל.ב.ת, מרכזים לקשישים ובעלי צרכים יחודיים וארגונים שעניינם מוגבלויות שונות .
 
תהליך העבודה בכיתות
 גם אני יכול
כיתות ו'
התלמידים נחשפים להיבטים ערכיים ומעשיים של אנשים בעלי צרכים מיוחדים ומתכננים דגם טכנולוגי  ממוחשב של מתקן בגן שעשועים המיועד גם לשימוש של אנשים אלו.
 
כיתות ז'
התלמידים מתבקשים לזהות מבנה ציבורי בעיר אשר אין בו נגישות לאנשים עם צרכים מיוחדים, להציע פתרון מעשי לבעיה ולתאר את הפתרון בעזרת דגם של מבנה משופר שנגיש להם. כמו כן מתוודעים התלמידים בעבודה מתוקשבת לחוקים הקשורים למוגבלות, לנגישות ולטכנולוגיה מסייעת.
 
כיתות ח'
התלמידים מקימים "מיני מפעל" שבו משתתפים 5-4  תלמידים בעלי תפקידים שונים במפעל: מנהל מפעל, מנהל מחקר ופיתוח, מנהל שיווק ופרסום. מטרת המפעל לגוון או לפתח מוצר טכנולוגי לאדם עם צרכים מיוחדים שאותו הכירו
באופן אישי, אגב שימת דגש על תהליך התיכון, הכנת תיק פרוטפוליו והערכת עמיתים. התלמידים נפגשים עם האדם, מראיינים אותו ומתאימים לו מוצר טכנולוגי שמיש וספציפי ומוסרים לו במתנה את המוצר בסיום התהליך.
 
המגהץ המצפצף  זכיה בפרס ראשון למוצר תשס"ז

גם אני יכול

 
המגהץ מיועד לעיוורת, כדי שתוכל לגהץ בכוחות עצמה.
המגהץ מצפץ עד שמגיע לטמפ' המתאימה לגיהוץ.
 
 
 
 
 
 
 
 
זכיה בפרס ראשון תשס"ו

גם אני יכול

 
 
 
 
המוצר- "לק-קל"
מריחת לק ביד אחת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתות ט'
התלמידים מתוודעים במסגרת שיעורי הפיזיקה, בנושא של המרת אנרגיה,  למספר מוצרים טכנולוגיים שפותחו למען אנשים עם צרכים מיוחדים. התלמידים אמורים לנתח אותם  מההיבט של גלגולי האנרגיה. כמו כן חלק מהתלמידים מתכננים בעבודת רשות גשר למעבר נכים, במסגרת הנושא גשרים.