עמוד הבית
צור קשר
פייסבוקפייסבוק

אנגלית - קורסים למצטיינים ומחוננים

אנגלית - קורסים למצטיינים ומחוננים

 בקורסים יושם הדגש על ביסוס והעשרה של האנגלית הכתובה והמדוברת בדרך חוויתיתאנגלית - קורסים למצטיינים ומחוננים ואינטראקטיבית, באמצעות ספרי עזר, מחשבים, סרטים ועוד. 
קיימות 4 רמות: 1,2,3,4
 
הקורסים מחולקים לפי שכבות גיל , והרמה ההתחלתית של התלמידים, במטרה ליצור עד כמה שניתן קבוצות הומוגניות.
 • בזמן הרישום יתבצע מיון ושיבוץ לקבוצה המתאימה למעט רמה 1.
   
 • באתר האשכול תהיינה הפניות לביצוע משימות רשות בבית.
   
 • מערכת השעות והתכנים לקורסי אנגלית לשנת תשע"ח מפורסמת בהמשך העמוד.
 • מעבר למערכת שעות כללית לחצו כאן
 • השיעורים יתחילו בשבוע של ה-22.10.17. בשיעור הראשון ימצאו רשימות תלמידים על הקיר ליד המעבדה. נא לבדוק שאתם נמצאים ברשימה וכל הפרטים נכונים. במידה ולא, נא לגשת למזכירות לברור.

  אנגלית רמה - 1  כיתות א'-ב' (אין צורך במיון )
  הקניית אוצר מילים ראשוני לתקשורת בסיסית באנגלית. הכרת האותיות ומילים כתובות, תוך שימוש באמצעי מולטימדיה שונים ותחילת הכתיבה.

כיתות- א' ב'

ימים

שעות

מקום הקורס

א'-ב' רמה - 1

א'

 

16.30-17.45

 

מעבדה ג'

 

א'-ב' רמה - 1

 

ב'

16.30-17.45

מעבדה ג'

 

א'-ב' רמה - 1

 

ב'

 

18.00-19.15 

 

מעבדה ג'

 
אנגלית רמה -2    כיתות ב'-ג' ( דרוש מיון )
העשרת אוצר המילים המהווה בסיס לתקשורת בשפה האנגלית. חיזוק מיומנויות שיחה, האזנה וקריאה תוך שימוש במחשבים. הכרת דמויות מעניינות וסיפורים קסומים. ביסוס האותיות, הרחבת אוצר המילים,ביסוס הכתיבה ותחילת הקריאה.
 

כיתות  ב'-ג' (דרוש מיון )

ימים

שעות

 מיקום הקורס

 

ב'-ג' רמה - 2

 

א'

 

18.00-19.15

 

מעבדה ג'

 
 
אנגלית רמה - 3  כיתות ג'-ד' ( דרוש מיון )
ביסוס הקריאה והכתיבה באנגלית וחיזוק מיומנויות שיחה. נעשיר את אוצר המילים ואסטרטגיות הקריאה, והכל באמצעות  טקסטים ותכנים מגוונים הכוללים דיאלוג בין התלמידים למורה, תוך העמקת ההבנה והידע של השפה.
 

כיתות

ימים

שעות

מיקום הקורס

 

ג'-ד'  רמה -3

 

ד'

 

16.30-17.45 

 

מעבדה  ג

 
 
 
אנגלית רמה - 4 כיתות ה'-ו' ( דרוש מיון )
הגברת החשיפה לשפה האנגלית בכל החזיתות, בין היתר באמצעות המחשב. חיזוק מיומנויות שיחה, האזנה, כתיבה. נכיר סוגים שונים של טקסטים ואסטרטגיות קריאה, נעשיר את אוצר המילים והכל באמצעות  תכנים מגוונים – סיפורים מעניינים, אנשים מפורסמים, מקומות רחוקים, בדרך חוויתית ומהנה.
 

כיתות

ימים

שעות

מיקום הקורס

 

ה'- ו' רמה – 4

 

ד'

 

18.00-19.15  

 

מעבדה  ג

 
 
 
מעבר למערכת שעות כללית לחצו כאן