עמוד הבית
צור קשר
פייסבוקפייסבוק

איתור התלמידים המצטיינים והמחוננים

 איתור התלמידים המצטיינים והמחוננים

התלמידים שהומלצו ליטול חלק בתוכנית יקבלו מכתב זימון להרשמה לתוכנית, מאשכול הפיס, בסוף חודש אוגוסט 2017 . גם בתי הספר והגננות שהמליצו על התלמידים התבקשו למסור לתלמידים שהומלצו מכתב מטעמם ( לא חובה) .
 
 התלמידים אותרו לתוכנית באחת משתי הדרכים:
 
א. רשימות של תלמידים מחוננים שנשלחו לאשכול ע"י משרד החינוך, המחלקה למחוננים.
ב. רשימות של תלמידים ולילדי גן בעלי פוטנציאל לימודי גבוה (שהם כ-10%  מסך התלמידים בשכבת הגיל), שנשלחו לאשכול ע"י הנהלת ביה"ס והגננות שבו לומד התלמיד.
 
תלמידים שלא קיבלו מכתבי זימון מבית הספר, מהאשכול או מהגננת ורואים את עצמם כמתאימים להשתתף בתוכנית, מתבקשים להגיע לאשכול עם תעודת הישגים של השנה האחרונה בימי המוקד והרישום לשנה זו.
 
11.9.17 יום ב',   12.9.17  יום ג',   13.9.17 יום ד',   בין השעות 16.30-19.00