עמוד הבית
צור קשר
פייסבוקפייסבוק

נוהלי רישום ותשלומים-צהרון

תוכן עבור נוהלי רישום ותשלומים-צהרון

נהלי תשלומים לצהרון תשע"ז 2016-2017

העלות החודשית הינה 1250 ש"ח לחודש, לשנת הפעילות תשע"ז. שנת הפעילות מתחילה באחד בספטמבר ומסתיימת ב-30 ביוני.  

 • משתתף בצהרון ייחשב כרשום רק לאחר שסיים את כל תהליך ההרשמה, הכולל: תשלום , מילוי טופס ההרשמה, והצהרת בריאות.
 • התשלום לצהרון יתבצע כתשלום מראש בכרטיס אשראי (רצוי) או בצ'קים דחויים לכל השנה. הצ'קים ירשמו לפקודת מקפ"ת.  
 • להורדת טופס רישום- טופס הרשמה ותשלומים
ביטולים
 • דמי הרשמה בסך 100 ש"ח לא יוחזרו במקרה של ביטול לפני תחילת שנת הפעילות.
 • ניתן לפרוש מהצהרון ע"י הודעה אישית למנהלת הצהרון או למזכירות.
 • לא ניתן לבטל דרך הודעה באינטרנט.
 •  הודעת הפרישה תהייה עד ל-20 לאותו חודש,  ותחול על החודש שלאחר מכן.
 • הביטול יכול להתבצע עד מקסימום ה-20 למרץ. לאחר תאריך זה לא ייתבצעו ביטולים.
 • אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.
הנחות
 •  תינתן הנחה של 10% עבור השתתפות בחוגי האשכול, או השתתפות ילד נוסף במשפחה. ההנחה ניתנת רק עבור ילדים עד גיל 18 ומהחוג הזול יותר.
 • הנחות נוספות ינתנו בכפוף למילוי טפסי הנחה ולהחלטה של ועדה. את הטפסים ניתן לקחת במזכירות האשכול.