עמוד הבית
צור קשר
פייסבוקפייסבוק

נוהלי רישום ותשלומים-צהרון

נהלי תשלומים לצהרון תשע"ח 2017-2018

אופן הרישום וזמני הרישום

* רישום באינטרנט החל מחודש יולי באתר מקפ"ת- לחצו על הקישור  http://www.makefet.com/

* רישום במזכירות האשכול :
- בחודש אוגוסט עד 15 לחודש בין השעות 9.00-13.00
- בחודש אוגוסט מתאריך 22 לחודש ואילך בין השעות 14.00-18.30

העלות החודשית לכיתות א-ב בלבד היא 735 ש"ח לחודש, שאר הגילאים והכיתות 935 ש"ח לחודש לשנת הפעילות תשע"ח. ( המחיר כולל הסעות מבתי הספר בסיום יום הלימודים). המחיר לא סופי. ייתכן שינוי.
שנת הפעילות מתחילה באחד בספטמבר ומסתיימת ב-30 ביוני.  

  • משתתף בצהרון ייחשב כרשום רק לאחר שסיים את כל תהליך ההרשמה, הכולל: תשלום , מילוי טופס ההרשמה, והצהרת בריאות.
  • התשלום לצהרון יתבצע כתשלום מראש בכרטיס אשראי (רצוי) או בצ'קים דחויים לכל השנה. הצ'קים ירשמו לפקודת מקפ"ת.  
  • להורדת טופס רישום לחצו כאן
ביטולים
  • דמי הרשמה בסך 100 ש"ח לא יוחזרו במקרה של ביטול לפני תחילת שנת הפעילות.
  • ניתן לפרוש מהצהרון ע"י הודעה בכתב למנהלת הצהרון או למזכירות האשכול.
  • לא ניתן לבטל דרך הודעה באינטרנט.
  •  הודעת הפרישה תהייה עד ל-20 לאותו חודש,  ותחול על החודש שלאחר מכן.
  • הביטול יכול להתבצע עד מקסימום ה-20 למרץ. לאחר תאריך זה לא ייתבצעו ביטולים.
  • אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.
הנחות
  • הנחות נתנו בכפוף למילוי טפסי הנחה ולהחלטה של ועדה. את הטפסים ניתן לקחת במזכירות האשכול.