עמוד הבית
צור קשר
פייסבוקפייסבוק

פרוייקטים משאבי הוראה

תוכן עבור פרוייקטים משאבי הוראה

באשכול הפיס מתקיימים פרוייקטים רבים, שמטרתם לקדם את לימודי המדע, טכנולוגיה והאומנות.
חלק מהפרוייקטים הינם פרוייקטים ארציים, שמשותפים לכל אשכולות הפיס בארץ והמינהל למדע וטכנולוגיה, וחלק מהפרוייקטים הם פרוייקטים ייחודיים לאשכול הפיס פ"ת.
הפרוייקטים ומשאבי ההוראה פותחו ע"י צוות האשכול תוך התאמה לסביבה הטכנולוגית המתקדמת ולסילבוס במדע וטכנולוגיה.
בפרוייקטים מיועדים לתלמידי חטיבות הביניים ולתלמידי ביה"ס היסודיים.
חלק מהפרוייקטים מועברים בימי מוקד מיוחדים, וחלק אחר מוטמע בתוכניות הלימודים במשך השנה.