חומרי למידה פיסיקה ט'

גשרים
עבודת הגשה-  כל העולם כולו גשר צר מאוד
מחוון לעבודת ההגשה- עבודת הגשה בנושא גשרים

מסה ומשקל
דף עבודה- מסה ומשקל והקשר בינהם
משוב מסה ומשקל
תשובון מסה ומשקל

אנרגיה
רצף הוראה בנושא אנרגיה

דף עבודה- סוגי אנרגיה
דף עבודה- תחנות חשמל
דף עבודה - אנרגיית חום
דף עבודה -אנרגיית מיתוג
תרגילי חזרה גילגולי אנרגיה
הכנת כרטיס מידע - מקורות אנרגיה
תרגילים- חוק שימור האנרגיה

אסטרונומיה
דף עבודה- מבנים ואירגונים במערכת היקום
כרטיסי מידע - פלנטות במערכת השמש שלנו
טקסטי מידע + שאלות מערכות ומכשירים טכנולוגיים לחקר החלל
עבודות הגשה- כוכב מול מזל ומכשירי עזר טכנולוגיים לחקר החלל

כל הזכויות שמורות ל אשכול פיס פתח-תקווה © Simply-Smart | בניית אתרים | קידום אתרים